วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

งานก่อ/ฉาบ/ประตู/หน้าต่าง


งานก่อ/ฉาบ จะเริ่มเมื่องานโครงสร้าง คาน เสา พื้น เรียบร้อยแล้ว วัสดุที่ใช้ก่อมีอิฐบล็อค อิฐมอญ อิฐมวลเบา (ถ้าเป็นอิฐมวลเบาต้องใช้ปูนก่อและปูนฉาบเฉพาะ) ส่วนของอิฐบล็อค อิฐมอญ ใช้ปูนตราเสือ ทีพีไอเขียว นกอินทรีย์...ในการก่อ/ฉาบ ก่อใช้ทรายหยาบ ฉาบใช้ทรายละเอียด
วงกบประตู/หน้าต่าง ต้องมีเสาเอ็นและทับหลังล้อมรอบ เพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากความเครียดของปูนหลังจากการฉาบ จะให้ดีก็ต้องมีลวดกรงไก่เสริมบริเวณมุม วงกบประตู/ประตู้หน้าต่างก่อนฉาบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น